Bestilling av andelsbrev

Bestillingsskjema

 

Bekreftelse

Invitasjon

Kjøp Andelsbrev i Stien fra nesfjella til nesbyen sentrum
Norges Flotteste Sykkelopplevelse

Nesfjella til sentrum i praksis.

Du inviteres til å være med å utvikle Nesbyen og gi et bidrag til realisering av den spektakulære stien mellom Nesfjella (Syningen) og Nesbyen sentrum
for familier til fots og på sykkel.

Som næringsdrivende, hytteeier, innbygger og/eller representant for frivillige organisasjoner og lag, inviteres du til å være ambassadør for, og til å kjøpe et eller flere Andelsbrev for å sikre finansieringen av prosjektet.

Prosjektet er kostnadsberegnet til ca 11 MNOK herav 1.78 MNOK i mva. Nes kommune har gitt tilskudd på kr 2.25 MNOK og et midlertidig lån på 1.78 MNOK til mva.

Prosjektet er godkjent som spillemiddelprosjekt, men utbetaling av midler derfra kommer først i 2020/2021.
Reguleringsplanprosessen pågår. Målet er å kunne få til byggestart på nedre del høsten 2019. Her gjenstår enda avklaringer mellom Fylkesmann/Fylkeskommunen og kommunen, som forutsettes løst i planprosessen. Stien er planlagt å stå ferdig 2020/2021.

Stien blir et viktig ledd i å gjøre Nesbyen langt mer attraktiv, og til en nasjonalt ledende terrengsykkeldestinasjon. En posisjon Kommunestyret vedtok i 2017. Ideen til stien er kommet fra Ove Grøndal og Knut Lønnqvist i selskapet Trailhead Nesbyen.

Stien er et familietilbud og som et turtilbud for familier på sykkel, vil turen starte med Shuttlebuss fra sentrum til Nystølkroken Kafé. Derfra går stien
via Bøgaset til Natten, Syningen og ned til sentrum. Med denne stien, blir det en mye lettere tur til Beia og videre innaover i Nes sørmark. Denne attraksjonen vil klart gi økt trafikk og skape aktivitet i sentrum. Nesbyen Idrettslag ser stien som godt egnet til uorganisert aktivitet og et flott bidrag til sin visjon ”Et miljø å trives i”.

Som kjøper av Andelsbrev får du ditt navn/logo på plakat når stien åpner, og du blir invitert til åpningen. Du får også Andelsbrev signert av Ordfører, som takkfor at du bidrar til utvikling og vekst i kommunen.

Andelsbrev bestilles på vår nettside www.sykkelopplevelse.no
For næringslivet er Andelsbrevene på kr. 25.000,-. 
For privatpersoner og mindre bedrifter er Andelsbrevene på kr. 3.000,-.

Andelsbrev for kr. 400.000,- ble solgt til noen direkte kontakter sommeren 2017, for å synliggjøre vilje til å ta del. Skue Sparebank kjøpte de første
10 Andelsbrevene à kr 25.000,-.

Innbetaling av Andelsbrev skjer til konto 2351.76.63360 i Skue Sparebank. Alle som kjøper får egen faktura.

Håper dere ønsker å være med på å ta «eierskap» til dette prosjektet gjennom kjøp av Andelsbrev. Les nærmere om prosjektet på vår nettside eller ta kontakt med prosjektleder Osmund Ueland, post@sykkelopplevelse.no eller tlf: 41 65 60 01

Vennlig hilsen
Styret i Stiftelsen
Norges Flotteste Sykkelopplevelse